Saturday, May 2, 2009

นวนิยายรัก ชายรักชาย (นวนิยายเกย์,นิยายเกย์) 2

นวนิยายรัก ชายรักชาย (นวนิยายเกย์,นิยายเกย์)
นวนิยายรัก ชายรักชาย (นวนิยายเกย์,นิยายเกย์)นวนิยายนี้แต่งจากเรื่องจริง...แอบอิงนวนิยายนิดหน่อย... นวนิยายสำหรับผู้ชายที่มีความรักแท้และไม่ถอย... บ้านนี้มีรัก “รักมากมายนายภูมิ”http://writer.dek-d.com/pallnarak/story/view.php?id=503042

นวนิยายรัก ชายรักชาย (นวนิยายเกย์,นิยายเกย์)

นวนิยายรัก ชายรักชาย (นวนิยายเกย์,นิยายเกย์)นวนิยายนี้แต่งจากเรื่องจริง...แอบอิงนวนิยายนิดหน่อย... นวนิยายสำหรับผู้ชายที่มีความรักแท้และไม่ถอย... บ้านนี้มีรัก “รักมากมายนายภูมิ”

http://writer.dek-d.com/pallnarak/story/view.php?id=503042